Interpersonal Theory Comunication

TEORI KOMUNIKASI INTERPERSONAL

Antara dua individu
Mencapai persefahaman, tidak semestinya persetujuan,Pembentukan hubungan,Persahabatan, percintaan, kekeluargaan dll

1. Teori Tembusan Sosial

* Social Penetration Theory
* Altman & Taylor, 1973
* Proses menjalin hubungan
* Tahap cetek – tidak intim – peribadi
* Lebih banyak maklumat, lebih bersifat peribadi komunikasi

Personaliti diri seperti bawang besar

*
o Perkara luaran lebih kerap dan lebih awal diceritakan
o Pendedahan ada resiprokal utk perkongsian
o Tembusan cepat di prgkt awal, lambat di tengah
o Proses kebalikan tembusan


2. Teori Pengurangan Ketidakpastian

* Berger (1987)
* Uncertainty Reduction Theory
* Orang tidak dikenali – tidak pasti
* Mengawal kemesraan dgn menambah pengetahuan
* Juga dikenali sebagai teori aksiomatik

Tahap-tahap dalam interaksi

*
o Fasa permulaan
o Fasa peribadi
o Fasa exit

3. Teori Pendekatan Interaksi

* Paul Watzlawick (1967)
* Interactional View
* Memahami proses membentuk dan mengekalkan hubungan interpersonal.
* Interaksi sosial - Dysfunctional function keluarga

* Aksiom pola komunikasi keluarga
o Kita tidak boleh tidak berkomunikasi
o Manusia berkomunikasi secara analogik dan digital
o Komunikasi mengandungi isu dan hubungan
o Hubungan menerangkan kandungan (metacommunication)

Keadaan hubungan bergantung kepada bagaimana setiap pihak menandakan rangkaian komunikasi mereka

Semua komunikasi adalah komplementari

4. Teori Disonan Kognitif

* Cognitive dissonance theory
* Festinger, 1957
* Jika perlakuan tidak menyamai perkara yang kita percaya, maka ketegangan mental atau disonan kognitif akan berlaku
* Jika isu penting dan perbezaan kelakuan dan kepercayaan besar, semakin besar disonan/ketegangan yang kita rasa

HIPOTESIS

*
o Pendedahan terpilih menghalang disonan
o Disonan selepas membuat keputusan memerlukan sokongan
o Jusifikasi minima atau tindakan akan membawa perubahan sikap

Interpersonal Theory Comunication Interpersonal Theory Comunication Reviewed by Jurusan ilmu komunikasi on 12.38 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.